Kontakt policajci Policijske postaje Donji Miholjac

Kontakt policajac - Robert Vrbešić

I. KONTAKT PODRUČJE – DONJI  MIHOLJAC
                                                 
Tel: 031/238 720
 
 

Kontakt područje obuhvaća prostor šireg centra grada i to ulice:
     Kolodvorska do kčbr. 33., Trg A.Starčevića, Prilaz Stadionu, A. Cesarca, D. Cesarića, S. Radića, A. Šenoe,
     Z. i Frankopana, V. Lisinskog, ulicu Lj. Gaja, I. G. Kovačića, te cijela Vukovarska ulica od centra grada do
     izlaza u smjeru Osijeka.