Kontakt policajci Policijske postaje Đakovo

Kontakt policajac – Predrag Šmehil

 I. KONTAKT  PODRUČJE – CENTAR 1
 
 tel: 031 813 255
       

Kontakt područje obuhvaća Ulicu K. Tomislava, dio Frankopanske ulice, Ulicu E. Kvaternika, lijeva strana Splitske ulice, dijelom Pavićeve ulice do raskrižja sa Ulicom P. Preradovića, Strossmayerov trg, ulicu L. Botića do raskrižja sa Palmotićevom ulicom, Palmotićeva ulica, ulica S. Radića i Trg dr. Franje Tuđmana, Ulica Hrvatskih velikana, Školski prolaz, ulica Luke Botića, ulica A.Cesarca, ulica M.Gupca, ulica P.Kraljevića.

Kontakt policajac – Vinko Grigić

 II. KONTAKT PODRUČJE – CENTAR 2

tel: 031 813 255

II. kontakt područje obuhvaća ulice B.J.Jelačića, dio ulice V. Nazora do raskrižja sa ulicom J. Runjanina, ulicu J. Ivakića, ulicu A. Starčevića do raskrižja sa Ulicom J. Ivakića, ulicom J. Ivakića, ulica Franje Kuhača, ulica Bana Derenčina, ulica Frane Supila, ulica Ivana Kukuljevića, ulica Lavoslava Ružičke.

Kontakt policajac – Miroslav Brođanac

 
 III. KONTAKT PODRUČJE – K. A. STEPINCA
 
tel: 031 813 255
 
      
 
 

III. kontakt područje obuhvaća naselje Vijenac K.A.Stepinca .

Kontakt policajac – Milan Nađ

 
 IV. KONTAKT PODRUČJE - SEMELJCI - KORITNA
 
tel: 031 813 255
 
             

IV. kontakt područje pokriva cjelokupno područje naselja Semeljci i Koritna.

Policijski službenik za prevenciju u Policijskoj postaji Đakovo - Marijana Hanulak