Kontakt policajci Policijske postaje Belišće

Kontakt policajac – Damir Blažević


 I. KONTAKT PODRUČJE - VALPOVO
 
  tel: 031/238 436

I. kontakt područje obuhvaća u gradu Valpovu ulicu I. L. Ribara – od benzinske pumpe do raskrižja sa ulicom M. Gupca i Osječkom ulicom, ulicom M. Gupca do raskrižja sa ulicom A. B. Šimića, istom ulicom do raskrižja sa ulicom J.J.Strossmayera, ulicom J.J.Strossmayera do raskrižja sa Kolodvorskom ulicom, Kolodvorskom ulicom do raskrižja sa Z. i Frankopana, ulicom I. Mažuranića do raskrižja sa Osječkom ulicom, Osječkom ulicom do ulice B. J.Jelačića – do benzinske pumpe INA 2.

Kontakt policajac – Kruno Skokić


 II. KONTAKT PODRUČJE - BELIŠĆE
 
  tel: 031/238 436
 
 
 
               
 

II. kontakt područje obuhvaća ulice u užem centru grada i to Radničku ulicu do pilanske porte Kombinata „Belišće“ d.d., ogradom rečenog Kombinata južno prema ulici T.Ujevića i nastavno istom ulicom do ulice K.Tomislava, zapadno ulicom K.Tomislava prema Amaterskom kazalištu i dalje istom ulicom do Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Lucija“ i do Radničke ulice.

Kontakt policajac – Siniša Turk


III. KONTAKT PODRUČJE - BIZOVAC
 
  tel: 031/238 436

Kontakt područje obuhvaća ulice K.Tomislava od kbr. 70 do 190 I ulicu Sunčanu u kojoj se na kbr. 35 nalazi kompleks “Bizovačke toplice” – hotel “Termia”.