Kontakt policajci Policijske postaje Beli Manastir

Kontakt policajac - I. KONTAKT PODRUČJE CENTAR


I. KONTAKT PODRUČJE - CENTAR

 tel. 238-133  

Kontakt područje obuhvaća ulicu B. Bartoka, tj. D-517, nastavno ulicom V.
   Nazora do raskrižja sa Osječkom ulicom, nastavno ulicom M. Držića prema
   planini i rubnim dijelovima grada prema naseljima Branjin vrh, Šećerana i
   Šumarina.

II. KONTAKT PODRUČJE – CENTAR 1

II. kontakt područje obuhvaća ulicu B. Bartoka u smjeru ulice V. Nazora, ulicom V. Nazora do Osječke ulice te nastavno ulicom M. Držića prema planini i rubnim dijelovima grada prema ciglani Karanac.

III. KONTAKT PODRUČJE - VINOGRADI

III. kontakt područje obuhvaća mjesta Kneževi Vinogradi, Suza, Zmajevac, te naselje Grabovac.

IV. KONTAKT PODRUČJE - JAGODNJAK

IV. kontakt područje obuhvaća mjesta Jagodnjak, Bolman, Novi Bolman, Majške međe i Baranjsko Petrovo Selo.

V. KONTAKT PODRUČJE – DARDA-MECE

V. kontakt područje pokriva cjelokupno područje mjesta Dardu i Mece.

VI. KONTAKT PODRUČJE - SELA


 

VI. kontakt područje pokriva cjelokupno područje mjesta Bilje, Kopačevo, Vardarac i Lug.