Kontakt policajci Policijske postaje Beli Manastir

Kontakt policajac - Sanja Knežević


I. KONTAKT PODRUČJE

 tel. 238-133  

Kontakt područje obuhvaća Grad Beli Manastir i općine Popovac, Draž, Kneževi Vinogradi – Sanja Knežević 

Kontakt policajac-Dijana Kerovec

II. kontakt područje

II. kontakt područje obuhvaća - općina Petlovac, Jagodnjak, Darda, Čeminac i Bilje