Kontakt policajci II. policijske postaje Osijek

Kontakt policajac – Marko Milinković


I. KONTAKT PODRUČJE – DONJI GRAD
 
 tel: 031/237-793 i 031/237-739

 I. kontakt područje Donji grad proteže se od križanja Vukovarske ceste i ulice Josipa Huttlera-neparna strana, nastavlja se ulicom Josipa Huttlera do križanja sa Donjodravskom obalom i križanja sa ulicom Zeleno polje, ulicom zeleno polje do križanja sa Vinogradskom ulicom, Vinogradskom ulicom do križanja sa Cvjetnom ulicom, Vrtnom ulicom povratno do Vukovarske ulice (iza tvornice Karolina), te Vukovarskom ulicom do križanja sa ulicom Josipa Huttlera. Nadalje obuhvaća prostor od križanja ulica Josipa Huttlera - Cara Hadrijana - Park kraljice Katarine Kosača , Cara Hadrijana i Kralja Petra Svačića te se nastavlja Donjodravskom obalom do Huttlerove ulice - parna strana do križanja sa ulicom Matije Gupca, KBC Osijek

Kontakt policajac –Davor Ivančok


II. KONTAKT PODRUČJE - VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA
  
 tel: 031/237-793 i 031/237-739

Gradska četvrt „Donji Grad“, područje obuhvaća prostor Kliničke bolnice Osijek, ulicu F.Muckea, C.Monspergera, J.Huttlera do križanja sa ulicom Trg b.J.Jelačića, Park K.K.Kosača, C.Hadrijana do križanja sa ulicom K.P.Svačića do križanja sa C.Hadrijana do križanja sa Vukovarskom ulicom. 

Kontakt policajac – Goran Petrović


III. KONTAKT PODRUČJE – SJENJAK

tel: 031/237-793 i 031/237-739

Gradska četvrt „Tvrđa“, područje obuhvaća naselje Vij.I.Meštrovića, ulicu C.Hadrijana od križanja sa K.P.Svačića do križanja sa K.Trpimira, K.Trpimira od križanja sa C.Hadrijana do križanja sa Vukovarskom ulicom, te Vukovarsku od križanja sa K.Trpimira do križanja sa K.P.Svačića.              

Kontakt policajac – Robert Astaloš


IV. KONTAKT PODRUČJE – JUG 1
 
 tel: 031/237-793 i 031/237-739

Gradska četvrt „Novi grad“, područje obuhvaća naselje Uske njive, Stadionsko naselje, W.Wilsona, Belomanastirsku, Orahovaičku, Novogradišku, Voćinsku, Aljmašku, Lastovačku, Delničku, Bihaćku, Pleterničku, Daljsku, Koprivničku, Vatrogasnu, Belišćansku, Šarengradsku, Prijedorsku, Sarvašku, Banjalučku, Požešku, Bjelovarsku, Erdutsku, Brodsku, Slatinsku, Skopsku, Daruvarsku, Sisačku, Pakračku, Virovtičku, Valpovačku, Đakovačku, Ivanovačku, Nuštarsku, Subotičku, ulicu K.Trpimira od križanja sa naseljem Sjenjak do Južne obilaznice, K.P.Svačića od križanja sa ulicom M.Divalta do križanja sa nadvožnjakom „Rosinjača“, J.R.Krira neparna strana, Ljuljanska i Varaždinska ulica.

Kontakt policajac – Željko Obradović

V. KONTAKT PODRUČJE – JUG 2

 tel: 031/237-793 i 031/237-739

Gradska četvrt „Jug II“ obuhvaća Lopudsku, Krčku, Brijunsku, Bračku, Korčulansku, Biševsku, Zlarinsku, Bakarsku, Mljetsku, Kornatsku, Srijemsku od križanja sa M.Divalta, Murtersku, Trpanjsku, Porečku, Opatijsku, Labinsku, Velalušku, Pašmansku, Pelješačku, Ugljansku, Dugog otoka, Kvarnersku, Bokokotorsku, Tvorničku, Zaostrošku, Gradačku, Starigradsku, Orebićku, Pulsku, Lastovsku, Cresku, Višku, Pašku, Lošinjsku, Opatijsku, Medulinsku, Lokrumsku, Hvarsku, Senjsku, Piransku, Buzetsku, Lovransku, Motovunsku, Plitivičku, Velebitsku, Stonsku, Rastanci, Trogirsku, Bapsku, Bašćansku, Makarsku, Crikveničku, Nas.M.Krleže, Ledine, Splitsku, Voćarsku, Šoltansku, Olibsku, Pazinsku, Palagrušku, Tvorničku, ulicu J.Huttlera od križanja sa Frankopanskom do križanja sa M.Divalta od križanja sa J.R.Kira, te J.R.Kira parna strana.              

Kontakt policajac – Ivica Božić


VI. KONTAKT PODRUČJE – TENJA

 tel: 031/237-793 i 031/237-739

Pokriva cjelokupno područje mjesta Tenje

Kontakt policajac - Dario Pajestka

VII. KONTAKT PODRUČJE – OPĆINA ERDUT

 tel: 031/237-793 i 031/237-739

Obuhvaća mjesto Dalj – od vodovoda «Dalj» uz DC-519 do DC-213 uz rijeku Dunav do odmarališta «Vodovoda» Osijek, samo mjesto Dalj i vikend naselje Grabovac, Erdut, Aljmaš, Bijelo Brdo i Sarvaš, te vikend naselja Aljmaš, Dalj i Erdut Planina i vikend naselje na Mišinom brdu

Policijski službenik za prevenciju u II. PP Osijek, DARKO KOVAČ

II. PP Osijek, 031/237 739, 031/237-723
fax: 237 753.