Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, kao logistička ustrojstvena jedinica Policijske uprave osječko-baranjske obavlja poslove u okviru svojih nadležnosti, poduzima radnje i aktivnosti koje se protežu od poslova vezanih uz radno-pravni status djelatnika, održavanja i planiranja tehničkih sustava, sustava veza i računalnih mreža, voznog parka, policijske tehnike, te računovodstvenih poslova, obračuna plaća, poslova nabave i održavanja objekata i opreme. 

Radom Sektora rukovodi načelnik Željko Biloš.