Sektor kriminalističke policije

Prati stanje i trend kriminaliteta na području koju teritorijalno pokriva ova PU, a to je područje Osječko-baranjske županije te svojim radom potpuno samostalno doprinosi prevenciji i represiji kriminala, surađujući pri tome s ostalim tijelima državne vlasti na području djelovanja ove PU. Sektor kontinuirano provodi nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i tehničku pomoć, a po potrebi se također i aktivno uključuje pri provođenju složenijih kriminalističkih obrada.

Radom Sektora upravlja načelnik Josip Adrić.