Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Sektoru kriminalističke policije djeluju:

  • Kriminalističko-obavještajna služba
  • Služba općeg kriminaliteta
  • Služba za očevide i kriminalističku tehniku
  • Služba organiziranog kriminaliteta
  • Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcijeRadom Sektora upravlja načelnik sektora Krunoslav Patača.