Provedena preventivna akcija i reakcija „Imam pravo“

 • Slika /2023/PREVENCIJA/imam pravo/IMG_9418.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U sklopu programa naglašena je važnost dječjih prava, a posebice je istaknuto pravo na sigurnost djeteta, što uključuje i pravo na zaštitu djece od svih oblika zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja

FOTO: PU osječko-baranjska

U sklopu održanih Dana: Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece, Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i Međunarodni dan djeteta, Ravnateljstvo policije i Policijska uprava osječko-baranjska proveli su za osnovnoškolce preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu djeteta.
 
U Osijeku, u Osnovnoj školi Franje Krežme, za učenike je održana interaktivna radionica „Imam pravo“ u kojoj su Obrađene teme prilagođene uzrastu učenika osnovnih škola o važnosti primjene Konvencije o pravima djeteta, Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, te Strategije Vijeća Europe o pravima djeteta za razdoblje 2022.-2027.
 
U sklopu navedenog programa naglašena je važnost dječjih prava, a posebice je istaknuto pravo na sigurnost djeteta, što uključuje i pravo na zaštitu djece od svih oblika zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja.

U interakciji s učenicima predstavljena je EUROPOL-ova kampanja „Say no - Reci Ne“, gdje su djeci dani savjeti kako se zaštiti u stvarnom i digitalnom svijetu.

U strategiji Vijeća Europe o pravima djeteta za razdoblje 2022.-2027., naglašena su prava djece i to:
 
 • Sloboda od nasilja za svu djecu
 • Jednake mogućnosti i socijalna uključenost za svu djecu
 • Pristup i sigurno korištenje tehnologija za svu djecu
 • Pravosuđe po mjeri djece za svu djecu
 • Davanje glasa svakom djetetu
 • Prava djece u kriznim i izvanrednim situacijama
 
Napominjemo kako je Vlada Republike Hrvatske ove godine usvojila novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, a koji sadrži i novine u pogledu razrade postupovnih koraka kada su žrtve seksualnog nasilja djeca.

Učinimo svijet sigurnim: Sva prava za svu djecu.
 

Stranica