Preventivni projekt „Zajedno više možemo“

  • Slika /2020/3OSTALO/Zajedno više možemo 2020/IMG_2262.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Potpisivanjem sporazuma nastavlja se izvrsna dugogodišnja suradnja policije i lokalne zajednice

Danas, 12. veljače, u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Ladislav Bece, načelnik Policijske uprave osječko – baranjske, potpisao je Sporazum o međusobnoj suradnji na provođenju i financiranju preventivnog projekta „Zajedno više možemo“ s predstavnicima Grada Donjeg Miholjca i lokalnih općina Podravska Moslavina, Marijanci, Magadenovac i Viljevo.

U ime Grada Donjeg Miholjca, Sporazum je potpisao gradonačelnik Goran Aladić, dok su u ime općina Sporazum potpisali načelnici općina Podravska Moslavina, Marijanci, Magadenovac i Viljevo. 

Sporazum o međusobnoj suradnji potpisan je u cilju provođenja aktivnosti usmjerenih na edukaciju i prevenciju svih oblika rizičnog ponašanja, posebice prevencije nasilja u obitelji i nasilja prema ženama, te prevencije na razini sigurnosti u cestovnom prometu.

Potpisivanjem sporazuma nastavlja se izvrsna dugogodišnja suradnja policije i lokalne zajednice, čiji je cilj stvaranje zajednice koja brine.
 

Stranica