O nama

POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA

Načelnik : Ladislav Bece       

  • Sjedište : Osijek
  • Adresa : Trg Lavoslava Ružičke 1
  • Telefon (centrala): 031/237 111
  • e-pošta: osjecko-baranjska@policija.hr
  • Dokumente možete predati i osobno na adresi Policijske uprave u Odjel pisarnice radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati
  • Nadležnost nad gradovima : Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo
  • Nadležnost nad općinama : Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Draž, Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Popovac, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka.

 
U Policijskoj upravi osječko-baranjskoj djeluju: