Edukacija policijskih službenica i službenika u okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“

U PU osječko – baranjskoj održava se dvodnevna edukacija za policijske službenice i službenike na temu jačanja kapaciteta za suzbijanje nasilja prema ženama.


U okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, čija je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, organizirana je dvodnevna edukacija za policijske službenice i službenike. Edukacija je održana 17. i 18. listopada, u prostorijama PU osječko – baranjske. Partnerska organizacija u provedbi projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a pridruženi partneri su: Pravosudna akademija, Policijska akademija i Hrvatsko novinarsko društvo.
 
Projekt se bavi ulogom pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama, s posebnim naglaskom na slučajeve femicida, a sastoji se od nekoliko faza: Analize sustava prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida – istraživanja prvomoćnih prekršajnih i kaznenih sudskih predsuda; edukacija i osvještavanja – radionica i seminara za policijske službenike/ce, suce i sutkinje iz područja prekršajnog i kaznenog prava te državne odvjetnike/ice; identicfikacija problematičnih medijskih praksi i sistematično informiranje predstavnika/ica medija o problematici nasilja prema ženama i femicidu; pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja – jačanjem institucionalne potpore žrtvama nasilja. Ova edukacija završna je faza projekta koji se provodi gotovo dvije godine.
 
Uz Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova na edukaciji sudjeluju i stručnjaci s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stručnjaci s Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske te policijski službenice i službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Policijske akademije.
 
Cilj kod policije u ovakvoj edukaciji je podizanje razine profesionalnog postupanja u pružanju pomoći žrtvi, vodeći pritom računa o zaštiti identiteta same žrtve. Policija mora biti otvorena za suradnju sa svim sudionicima društva koji imaju određena iskustva i prakse u radu sa žrtvama nasilja. Cilj EU projekta i ove edukacije je jačanje kapaciteta policijskih službenica i službenika u Republici Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama.
 
Na početku edukacije sudionicima se obratio zamjenik načelnika Policijske uprave osječko – baranjske Darijo Premec, koji je tom prilikom poželio dobrodošlicu i uspješan rad prisutnima. Zahvalio se i Pravobraniteljici Ljubičić na pozivu policijskoj upravi da sudjeluje u ovom EU projektu kao pridruženi partner. Suradnju s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova zamjenik Premec smatra važnom, jer je upravo policija najčešće prva kojoj se žrtve obraćaju za pomoć i zaštitu.  U svom obraćanju je rekao da od prvog kontakta s policijskim službenikom vrlo često ovisi i daljnji tijek postupka, od kriminalističkog istraživanja preko kaznenog postupka pa sve do donošenja pravomoćne sudske odluke u konačnici. Policija mora omogućiti svim žrtvama da ostvare svoja prava i da im se pruži pomoć u okviru zakonskih propisa.
 
Nakon što je pozdravila prisutne, sudionicima edukacije obratila se i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Ukratko je predstavila projekt i ukazala na važnost dobre suradnje policije i pravobraniteljice. Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i resorna ministarstva imaju zajednički cilj kada govorimo o obiteljskom nasilju, a to je prevencija i sprečavanje samog čina nasilja, nastavila je pravobraniteljica Ljubičić. Bitna je brza i pravovremena reakcija policijskih službenika, jer je upravo reakcija policije najvažnija za ishod pravosudnog postupka budući da je policija ta s kojom žrtva prva stupa u kontakt.
 
Poseban naglasak mora biti na pravovremenoj edukaciji i prevencijski mehanizmima. Zajednički se moramo potruditi da vratimo povjerenje žrtava u rad državnih institucija, kako bi se prepoznalo i adekvatno tretiralo nasilje prema ženama i nasilje u obitelji – istaknula je pravobraniteljica.
 
Prema prekršajnoj politici kažnjavanja vidljivo je da se kazna zatvora najmanje izriče, dok s druge strane raste izricanje novčanih kazni, nastavila je Pravobraniteljica. To dovodi do situacije da nakon prve takve odluke suda, kada se kažnjava financijski čitava obitelj, žrtve drugi puta ne prijavljuju nasilje, jer već nakon plaćanja prve kazne, ponovno doživljavaju psihičko, verbalno ili fizičko nasilje. Pravobraniteljica je posebno naglasila da je vrlo važno da „žrtve steknu povjerenje u rad institucija“. Stoga je vrlo važna dobra međuinstitucionalna suradnja na ovom području kako bi se postigli što učinkovitiji rezultati, ali također i kako bi se učinilo sve da se zaštiti sama žrtva.
 
Rezultate stručne analize pravomoćnih prekršajnih i kaznenih presuda u slučajevima nasilja prema ženama u razdoblju od 2012. – 2016. godine sudionicima su predstavili Nebojša Paunović i Kristijan Kevešević, savjetnici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koji se proučavaju rad na kaznenim i prekršajnim djelima i imaju iznimno iskustvo u ovakvim slučajevima.
 
S pravnim okvirom i politikom kažnjavanja nasilja prema ženama u praksi prekršajnih postupaka sudionike edukacije upoznala je sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske Branka Žigante Živković.
 
U ovoj edukaciji sudjeluje i doc. dr. sc. Marin Bonačić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je sudionicima govorio o dvostrukom uhićenju i procesuiranju.
 
Na edukaciji, uz policijske službenice i službenike PU osječko – baranjske sudjeluju i policijske službenice i policijski službenici iz policijskih uprava: PU vukovarsko – srijemska, PU brodsko – posavska, PU požeško – slavonska i PU virovitičko – podravska.

Drugoga dana edukacije, sudionicima se obratila Suzana Kikić s Policijske akademije, koja je sudionike upoznala s prepoznavanjem i kvalifikacijama nasilja prema ženama kao prekršajnih ili kaznenih djela. Željko Kralj, voditelj Službe za unutarnju kontrolu Ministarstva unutarnjih poslova sudionike edukacije upoznao je s problematikom policijskih službenika kao počinitelja nasilja u obitelji.
 
Po završetku predavanja uslijedila je završna rasprava i zaključci te evaluacija, nakon čega su sudionicima podijeljene potvrde o sudjelovanju.

 

Stranica