Operativno komunikacijski centar policije

Na području Osječko-baranjske županije stalno dežura sa svrhom zaprimanja i prikupljanja obavijesti o sigurnosnim događajima. Nalaže poduzimanje operativnih mjere i radnji. Koordinira i usmjerava postupanje policije. Usklađuje rad policijskih postaja u konkretnom postupanju te im pruža stručnu pomoć. Izvješćuje nadležna tijela i osobe o događajima i tijeku policijskog postupanja.

Operativno-komunikacijski centar policije građani mogu dobiti putem poziva na broj telefona 192.

Radom OKCP-a rukovodi voditelj Dražen Damjanović .