Dokumenti

Slika /ikone/moji_dokumenti_shutterstock_176567474.jpg

 Dokumenti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 

U zgradi Policijske uprave osječko-baranjske u Osijeku, Trg L. Ružičke 1, poslovi oko dokumenata obavljaju se za građane s prebivalištem na području grada Osijeka s pripadajućim naseljima Tenja, Nemetin, Klisa, Silaš, Tvrđavica i Podravlje, te općinama Ernestinovo i Antunovac s pripadajućim naseljima, općina Čepin s pripadajućim naseljima, općina Vuka s pripadajućim naseljima i općina Šodolovci s pripadajućim naseljima i općina Erdut s pripadajućim naseljima.
 
Za građane sa prebivalištem izvan navedenog područja nadležnost i uredovno vrijeme pogledati na POLICIJSKE POSTAJE.
 
Radno vrijeme šaltera za stranke u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj i u policijskim postajama u kojima se izdaju dokumenti je:
 
od 7,15 do 14,30 sati (ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak)
od 9,00 do 16,30 sati (utorak)
 
 
Telefonski brojevi:

031/237-292  tajnica voditelja Službe za upravne poslove
031/237-415  voditelj Odjela za prijavništvo i osobne isprave
031/237-270  voditelj Službe za državljanstvo i strance
031/237-350  voditelj Odjela za prometne isprave i oružje

 
Odjel za prijavništvo i osobne isprave
 
Prijavništvo:
  • prijava-odjava prebivališta
  • prijava adrese
  • prijava boravišta
  • matični broj građana
  • uvjerenje o prebivalištu i matičnom broj građana

Poslovi se obavljaju na šalterima 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

OSOBNE ISKAZNICE
Na šalterima 5, 6, 7, 8 i 9 predaju se zahtjevi za izradu osobne iskaznice, a izrađene osobne iskaznice mogu se preuzeti na šalteru 4.
 
kontakt telefoni: 031/237-104, 237-239, 237-382

PUTNE ISPRAVE
Na šalteru 9 predaju se zahtjevi i preuzimaju izrađene putne isprave.


kontakt telefoni: 031/237-104, 237-239, 237-382

Gubitak ili nestanak osobne iskaznice prijavljuje se na šalteru 5, 6, 7, 8, i 9 putne isprave na šalteru 9
 
Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca
 
DRŽAVLJANSTVO
  • podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva
  • podnošenje zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva
  • podnošenje zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Poslovi se obavljaju na šalteru 1 i  2. 

STRANCI - statusna pitanja
Boravak stranaca (kratkotrajni, privremeni, stalni)
Rad stranaca (radna dozvola, poslovna dozvola, rad bez radne i poslovne dozvole)
Zahtjevi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak, stalni boravak, radnu dozvolu, poslovnu dozvolu, osobne iskaznice za stranca obavljaju se na šalteru 3.

kontakt telefoni su: 031/237-191, 237-303, 237-254
 
Odjel za prometne isprave i oružje
 
Na šalteru broj 14 obavljaju se poslovi vezani za vozila.
U slučaju gubitka ili nestanka prometne dozvole provodi se upravni postupak na šalteru broj 12 , 13 i 14.

kontakt telefoni su: 031/237-110, 237-286
 
Što je sve potrebno za navedene postupke, može se potražiti pod Upute o proceduri izdavanja vozačke dozvole.
 
 
VOZAČKA DOZVOLA
Na šalterima broj 12 i 13 podnose se zahtjevi za izdavanje vozačke dozvole (prvi put), produženje valjanosti vozačke dozvole, zamjena vozačke dozvole, izdavanje vozačke dozvole u slučaju nestanka.
U slučaju gubitka ili nestanka vozačke dozvole provodi se postupak na šalteru broj 12 i 13.

kontakt telefon je 237-280.

Sa procedrom izdavanja vozačke dozvole i što je sve potrebno za izradu vozačke dozvole možete se upoznati ovdje.
 
ORUŽJE
Na šalteru broj 11 podnose se zahtjevi za nabavku, registraciju oružja i izdaju se izrađeni oružni listovi.
Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja, u slučaju gubitka, krađe oružja, kao i u slučaju oduzimanja oružja, provodi se u sobi br. 52.

kontakt telefon 237-175

Što je sve potrebno za svaku pojedinu proceduru može se potražiti pod ORUŽJE

 
PISARNICA
 
Građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.) uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka, te uz propisani iznos upravne pristojbe; prijave na raspisani natječaj i isprave (predmeti i isprave se mogu predati i u najbližoj policijskoj postaji.

kontakt telefoni Pisarnice su: 031/237-157 ili 237-453